We stoppen ermee!

StopJullie lezen het goed. We hebben besloten te stoppen met de derde procedure.

Na berichten vanuit CSS met de opmerking dat het allemaal wat moeilijker zou worden voor aspirant adoptie-ouders, hebben we onze positie opnieuw bekeken en hebben we uiteindelijk besloten te stoppen met de 3e procedure.

De onzekerheid vanuit CSS had niet direct invloed op onze procedure, maar alle voors en tegens nogmaals tegen elkaar afgewogen te hebben, leek het ons toch beter om te stoppen.

Inmiddels zijn zowel CSS als Meiling op de hoogte van ons besluit en zijn we officieel gestopt met de adoptieprocedure. 

Dit betekent niet dat ons gezin in deze samenstelling blijft wat het is. We hebben ons inmiddels ook aangemeld als pleeggezin. Dit traject zullen we echter voor ons zelf houden ivm de privacy.

De website zal waarschijnlijk ophouden te bestaan of krijgt een andere invulling. Dit weten we op dit moment nog niet.

Bedankt voor het volgen de afgelopen jaren!